Каталог продукции

Aluminum foil

Width: 30|45 cm

Length: 5|8|10|12|20|25|50|70|80|100 m

Thickness: 9|11|14|20 microns

Material: aluminum

Категория: